Suomen ensimmäinen yliopistokurssi kohtuutaloudesta syksyllä 2019

Kirjoittanut 21.10.2019

Suomen ensimmäinen yliopistokurssi kohtuutaloudesta järjestetään Helsingin
yliopistolla loppuvuodesta 2019

Jatkuva kasvu rajallisella planeetalla on mahdottomuus – ja sen tavoittelu seisoo menestyksekkään
ja kestävän ympäristö- sekä hyvinvointipolitiikan tiellä. Tämä on opetuksen lähtökohta Suomen
ensimmäisellä kohtuutalouteen keskittyvällä yliopistokurssilla Helsingin yliopistossa.

Kurssin nimi on Organizations and economic degrowth, ja se järjestetään loppusyksystä 2019 osana
Elintarviketalouden ja kulutuksen maisterinohjelmaa maatalous-metsätieteellisessä
tiedekunnassa. Kurssin opettaa degrowth-tutkija ja -aktiivi Kristoffer Wilén yhdessä Taloustieteen
osaston yliopistonlehtori Pasi Heikkurisen kanssa.

Kurssilla opiskelijat analysoivat mm. taloudellisten toimijoiden kasvuriippuvuutta sekä pyrkivät ymmärtämään mitä kasvuton tai kohtuutalouteen perustuva yhteiskunta käytännössä tarkoittaisi eri toimijoiden näkökulmasta.

”Kurssin aihe on joka vuosi ajankohtaisempi, sillä absoluuttista irtikytkentää talouskasvun ja
luonnonvarojen kulutuksen välillä ei ole tapahtunut eikä näytä olevan näköpiirissä. Toisin sanoen
kasvuun perustuva talous aiheuttaa joka vuosi yhä suurempia tuhoja ympäristölle.
Kasvuhakuisuudesta vapautuminen on yksi varteenotettava vaihtoehto yhteiskunnille palata taas
kestävälle polulle”, kertoo kurssin pääluennoitsija Wilén.

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa on muutenkin vahva kestävyyspainotus. Koulutusohjelmajohtaja Heikkurinen mainitsee, että kurssitarjonnassa löytyy kohtuutalouskurssin lisäksi kestävyysteorioihin syventyvä kurssi sekä ekologisen taloustieteen ja poliittisen ekologien kurssit, ja kannustaa kovasti kiinnostuneita hakemaan kevään haussa maisteriohjelmaan.

Lisätietoja osoitteesta:
https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/maisteri/elintarviketalouden-ja-kulutuksen-maisteriohjelma 

Esimerkkejä organizations and economic degrowth -kurssin kirjallisuudesta:
D’Alisa, G., Demaria, F., Kallis, G. (Eds.) (2015). Degrowth: A Vocabulary for a New Era. Routledge:
London.
Joutsenvirta, M., Hirvilammi, T., Ulvila, M., Wilén, K. (2016). Talous kasvun jälkeen. Gaudeamus:
Helsinki.
Kallis, G. (2018). Degrowth. Agenda Publishing: Newcastle-upon-Tyne.