Suomen kohtuusliike tukee #FridaysForFuture – liikettä ja kehottaa kaikkia aikuisia osallistumaan kansainväliseen #WeekForFuture – toimintaan 20.-27.9.2019.

Kirjoittanut 20.9.2019

#FridaysForFuture – liikkeen nuoret järjestävät ilmastolakkoja perjantaisin ympäri maailmaa. Nuoret vaativat, että päättäjät tekevät Pariisin sopimuksen mukaista ilmastopolitiikkaa, jotta globaali lämpeneminen pysyy 1,5 asteen alla. Liike muodostui Greta Thunbergin kolmen viikon koululakon myötä syksyllä 2018. Liikkeen ensimmäiseen kansainväliseen lakkoon 15.3.2019 osallistui noin 2,5 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Greta Thunberg ei vaadi, että päättäjät kuuntelisivat häntä, vaan että päättäjät kuuntelisivat tiedettä ja toimisivat sen mukaan. Jotta meillä olisi mahdollisuus pysyä 1,5 asteen alla, päästökäyrän olisi jo vuonna 2020 käännyttävä alaspäin. Ellei suunta pian muutu, edessä saattaa olla laajamittainen yhteiskunnan romahdus.

Nuoret kutsuvat nyt aikuisia osallistumaan ilmastolakkoon perjantaina 27.9. Koulut ja työpaikat muodostavat yhteiskunnan perustan ja jos molemmat menevät lakkoon yhteiskunta pysähtyy. Nuoret ovat jo vaatineet muutosta. Nyt ilmastokriisi vaatii, että aikuiset tekevät samoin.

Nuoret kehottavat ammattiyhdistyksiä ja -liittoja julistamaan lakkoa 27.9. Kansalaisten oikeudet ja turvallisuus on turvattava. Nyt on aika tehdä suunnanmuutos ja siirtyä ekologisesti kestävään yhteiskuntaan. Siksi nuoret pyytävät ammattiliittoja mukaan kehottamaan poliitikkoja välittömästi puuttumaan ilmastokriisiin.

Nuoret ovat 10-20 vuoden ikäisiä. Jotkut ovat istuneet eduskuntatalojen, parlamenttien ja kuntatalojen edessä jo vuoden verran. Nuoret ajattelivat, että joka perjantainen koululakko olisi ollut riittävän vahva signaali. He halusivat uhrata osa koulutuksestaan, vaatiakseen tulevaisuutta. Mutta edelleen päästöt lisääntyvät ja Pariisin sopimusta ei
noudateta.

Greta Thunberg

Kuva: Anders Hellberg

”Te aikuiset sanotte, että välitätte lapsistanne yli kaiken. Nyt teillä on mahdollisuus osoittaa se. Tarttukaa siihen!”

Yhdessä vaadimme, että:

Suomi toteuttaa aikeensa olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio.

Suomi sitoutuu päivittämään ilmastolain niin, että siihen kirjattavat päästövähennys- ja hiilinielutavoitteet ovat linjassa 1,5 asteen lämpenemisrajan kanssa.

Fossiilisten polttoaineiden suorat ja epäsuorat tuet on lakkautettava.

Siirtymä fossiilivapaaseen yhteiskuntaan on toteutettava reilusti.

Kirjoittanut: Paula Lönnemo

Linkkejä:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/23/greta-thunberg-young-people-climate-strikes-20-september
https://fridaysforfuture.org/events/map
https://www.facebook.com/events/929882457363184/ (Helsinki)
https://www.facebook.com/events/407854053457772 (Salo)
https://www.facebook.com/EarthStrikeFi/