Ilmastopaneelin kulutusraportti julkaistiin

Kirjoittanut 3.10.2020

Tina Nyfors:

Ilmastopaneelin kulutukseen keskittyvä raportti ”The sufficiency perspective in climate policy: How to recompose consumption” hahmottelee, miten kohtuullisuuden käsitettä (ecological sufficiency) voisi soveltaa ilmastopolitiikan tukena. Ilmastopaneelin raportissa pohditaan, kuinka kotitaloudet itse voivat vaikuttaa kulutuksensa päästöihin maltillisen kulutuksen kautta ja kuinka tätä voi tukea erilaisilla ohjauskeinoilla. Raportissa tunnistetaan kotitalouksien kulutuksen hiili-intensiivisimmät osa-alueet sekä niille vähähiilisiä vaihtoehtoja. Lisäksi selvitetään, miten kohtuullisen minimikulutustason päästöt suhteutuvat Ilmastopaneelin hahmottelemaan hiilineutraaliuspolkuun sekä vaihtoehtoiseen arvioon Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesta 1,5 asteen tavoitteesta.

Kohtuullisten kulutuksen hankkeen tiivistelmä

https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ilmastopaneeli_Kuluttajanakokulma-ilmastopolitiikkaan-hanke_Tiivistelma.pdf

Kohtuullisen kulutuksen hankkeen raportti (ensimmäinen osa englanniksi, toinen osa suomeksi)

https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2020/09/Sufficiency-in-climate-policy_2020-09-25.pdf

Tiedote

https://www.ilmastopaneeli.fi/tiedotteet/suomalaisten-kotitalouksien-hiilijalanjaljen-pienennyttava/