Poluilla kohtuuteen – kolme näkökulmaa

Päiväys ja aika
09.02.2021 - 17.02.2021
00:00

Kategoriat Ei Kategoriat


Sarja toteutetaan Teams-tapaamisina seuraavasti:

Ti 9.2. klo 18:30-20, Oma ruoka – omatarvepuutarhapaja, Eeva-Stiina Lönnemo. Keskustellaan oman ruoan viljelemisestä käytännössä. Jaetaan kokemuksia ja opitaan yhdessä.

To 11.2. klo 18:30-20, Kohtuutta eduskuntatasolla – onko siirtymää havaittavissa? Tuuli Orasmaa. Pohditaan yhdessä, haluaisimmeko tehdä Kohtuusliikkeessä enemmän vaikuttamistyötä kansanedustajien suuntaan. Entä kunnallispoliitikkojen? Mikä meitä inspiroisi ja mistä olisi liikkeelle hyötyä? Tuuli kertoo myös jo käydyistä keskusteluista muutamien kansanedustajien kanssa Kohtuusliikkeen eduskuntavaalikampanjan jälkeen. Tuo mukaan omia kokemuksia, kysymyksiä ja ajatuksia!

Ke 17.2. klo 18:30-20, Armeijoiden päästöt ja ilmastotavoitteet, Esa Noresvuo (Aseistakieltäytyjäliitto). Maailman armeijat tuottavat arviolta kaksi kertaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin siviililentoliikenne, mutta silti niitä ei ole huomioitu ilmastosopimuksissa. Työpajassa kuullaan alustus aiheeseen ja sen jälkeen pohditaan yhdessä kuinka militarismista päästäisiin kohti kestävän kehityksen mukaista turvallisuusajattelua sekä millaisia kampanjointimahdollisuuksia ilmasto- ja rauhanaktivismin välillä on.
Osallistumislinkit löytyvät täältä hyvissä ajoin.

Tervetuloa seuraamaan, keskustelemaan ja oppimaan!

Sarja liittyy viime syksyn Polkuja Kohtuuteen 3-tapahtumaan.

Vastaa