Emmaus Suomen vaalimanifesti

Kirjoittanut 6.4.2019

Emmaus Suomen vaalimanifesti

Maailma on suurten haasteiden edessä. Yhteiskuntamme perustuu kulutuksen jatkuvalle kasvulle, jonka seurausta ovat ilmastonmuutokset, jätevuoret, lajien sukupuuttoon kuoleminen sekä kasvava yhteiskunnallinen ja taloudellinen eriarvoisuus. Jollemme tee välittömästi jotakin, elämme pian maailmassa, jossa on entistä suurempi pula vedestä, vielä enemmän aseellisia konflikteja, köyhdytettyä viljelysmaata ja pakolaisia.

Meidän on lopetettava eläminen lainaresursseilla. Meidän on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua planeettamme ja ihmisten kustannuksella. Meidän on rakennettava hyvinvointia solidaarisina tulevia sukupolvia ja muita maita kohtaan!

Kriisitietoisuus auttaa toimimaan!

Vaadimme, että poliitikkomme ottavat kriisin vakavasti ja kuuntelevat globaalia, kestävää tulevaisuutta ajavaa kansanliikettä. Kestävyyskasvatus luo edellytyksiä kaiken käsittävälle muutokselle, joka yhteiskunnassamme täytyy tapahtua.

Kulutusta vähennettävä!

Kuluttajien valta ei ole riittävä vähentämään luonnonvarojemme ylikulutusta. Tarvitsemme lakeja ja veropolitiikkaa, joilla edistetään tervettä kuluttamista.

Maankäytön tuettava biologista monimuotoisuutta!

Koko yhteiskunnan on siirryttävä teollisesta viljelystä pienimuotoiseen maatalouteen, joka suojelee biologista monimuotoisuutta ja takaa kaikille oikeuden ruokaan. Joutomaat, puistot, tienreunat ja voimalinjojen väylät on otettava uudestaan hyönteisten, kasvien ja ihmisten käyttöön.

Mielekästä yhteisöllisyyttä kaikille!

Kasvuyhteiskunnassa työmarkkinat eivät palvele kaikkia. Yleinen kansalaispalkka antaa kaikille turvan ja mahdollisuuden löytää mielekästä työtä, joka ei perustu kuluttamiseen.

Emmaus on kansainvälinen liike, joka tekee työtä yhteiskunnallisen ja ympäristöoikeudenmukaisuuden – kestävän maailman – puolesta. Emmaus-ryhmät toteuttavat omassa arjessaan kohtuutaloutta, ottavat ympäristöhaasteet vakavasti ja haluavat edistää keskustelua ja tiedonvaihtoa yhteiskunnallisesta ja ympäristöoikeudenmukaisuudesta, jotta paikallisyhteisöjen toimintakyky vahvistuisi. Kirpputoreillamme ja avustustyössämme edistämme kierrätystä. Kaupunkiviljelyhankkeissa vahvistuvat oman ruoan kasvatustaidot ja otetaan käyttöön joutomaita. Vapaaehtoistyössä, työkokeilussa ja kohtauspaikoilla luomme mielekästä yhteisöllisyyttä, johon kaikki ovat tervetulleita osallistumaan.

Mitä sinä teet?

Lähde