Siirretään Suomen ylikulutuspäivä historiaan

Kirjoittanut 6.4.2019

Kohtuusväen haaste vuoden 2017 ylikulutuspäivän alla on ajankohtainen tänäkin vuonna!

Suomen kohtuusväen haaste Helmikuu 2017

SIIRRETÄÄN SUOMEN YLIKULUTUSPÄIVÄ

Ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jona kulutuksemme ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Vuoden ensimmäisten 100 päivän aikana suomalaiset kuluttavat oman osansa maapallon luonnonvaroista. Viime vuonna suomalaisten ylikulutuspäivä oli 17.4. ja se on aikaistunut vuosi vuodelta. Haluamme Suomen muuttuvan kohtuuden yhteiskunnaksi ja ylikulutuspäivän jäävän historiaan.

Haastamme kaikkia mukaan tekemään SUUNNANMUUTOSTA!

Olemme huolissamme, koska suomalaisten nykyisillä kulutustottumuksilla ihmiskunta tarvitsisi 3,4 maapalloa ja meillä on vain yksi. VASTUU toimenpiteistä on ennen kaikkea Suomen kaltaisilla rikkailla mailla, joiden varallisuus ja hyvinvointi perustuvat luonnonvarojen liikakäyttöön ja luonnon ylikuormittamiseen.

Suurin osa ylikulutuksen haittavaikutuksista ei edes näy Suomessa, sillä käyttämämme energian ja -tuotteiden alkuperä on pääosin muualla. Lisäksi osa kulutuksemme ympäristövaikutuksista, kuten ilmastonmuutos, on maailmanlaajuista ja haitoista kärsivät eniten maailman köyhät.

Haastamme kansalaistahot, päättäjät, yhteisöt ja yksilöt siirtämään Suomen ylikulutuspäivää ensin kohti kesää ja vuosikymmenessä vuoden viimeiseen päivään. Tämä onnistuu uudistamalla Suomea Kolilla syksyllä 2009 annettujen kymmenen kohtuullisen vaatimuksen avulla:

  • Elämäntavan syvällinen muutos on välttämätön. Pelkkä teknologia ei pelasta.
  • Tarvitaan yhteisiä sitovia rajoituksia kulutukseen. Tulevien sukupolvien pöydästä syöminen on lopetettava.
  • Energian käytön vähentäminen on ainoa mahdollisuus vastata riittävän nopeasti ilmastokriisin haasteeseen. Kulutusta on supistettava oikeudenmukaisesti ja hallitusti.
  • Ydinenergian ja uraanikaivosten tilalle kotimainen, hajautettu ja uusiutuva energiantuotanto.
  • Mainontaa on rajoitettava. Se luo keinotekoisia tarpeita.
  • Paikallisen tiedon tuhoaminen on lopetettava. Kokemusperäistä viisautta tarvitaan ekologisesti kriisiytyvässä maailmassa.
  • Luonnonvarojen kuluttamista on verotettava progressiivisesti.
  • Asevarustelu on lopetettava. Se vie ihmiskunnalta voimavarat ilmastokriisin torjunnasta.
  • Rajallisella maapallolla on luovuttava tavoittelemasta jatkuvaa kasvua.
  • Kohtuus arvoonsa. Se on vapautta kulutusriippuvuuksista.

Haluamme elää hyvää ja täyttä elämää vuoden jokaisena päivänä rasittamatta muita ylikulutuksella.

Kohtuusvaatimuksella ylikulutuspäivä siirtyisi pitkän loikan kohti maapallon kapasiteetin mukaista elämää. Tähän toimintaan tarvitaan hyvin paljon ihmisiä ja heidän yhteisöjään. Eri toimijat ovat tässä mukana omista lähtökohdistaan ja pääasia on, että meitä on paljon ja tavoite ylikulutuspäivän siirtämiseen on yhteinen.

Kohtuusväen toimintapäivä ylikulutuspäivän siirtämiseksi on keskiviikkona 12.4.2017.

Allekirjoittajina aakkosjärjestyksessä (listaa päivitetään edelleen):

CRASH ry | Emmaus Aurinkotehdas ry | Emmaus Finland ry | Emmaus, Helsinki ry | Emmaus-Westervik rf | Emmaus Åland rf | Katajamäen yhteisö | Kohtuus Etelä-Karjala | Kohtuusklubi, SLL Uudenmaan piiri | Kymenlaakson kohtuustoiminta | Luonto-liitto ry | Maan ystävät ry | Omställning Pargas – Transition Pargas | Omställning Älvbyarna | Omställning Vasa – Siirtymäliike Vaasa | Omställning Nordöstra Korsholm | Omställning Österbotten | Pääskyt | Pohjois-Karjalan Kohtuusliike | Salon Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry | Salon TasausKohtuusPaja | Sinapinsiemen ry | SLL Hirvijokilaakso | Suomen Commons Assembly | Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry | Tampereen Maan ystävät ry | Uusi Tuuli ry | Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening ry | Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry – Gröna Förbundet för Livets Beskydd r.f | Ympäristö ja kehitys ry | Ålands Natur och Miljö rf