Kohtuusliikkeen viesti hallitukselle

Kirjoittanut 29.10.2021

Haluamme kiittää hallitusta pyrkimyksestä luoda ekologisesti kestävää, hyvinvoivaa ja
demokraattista yhteiskuntaa. Tämä on olennainen ja myös kaikkien jälkipolvien kannalta
keskeinen tavoite. Jotta se olisi mahdollista, politiikan keskiössä tulee olla sekä toimeentulon
edellytyksiä ohjaavan talousjärjestelmän että kulttuurin muutos. Ekologisesti ja sosiaalisesti
kestävässä yhteiskunnassa nostetaan arvoon asioita, joita nykyisessä järjestelmässä ei
huomioida riittävästi, kuten hoiva, ympäristönsuojelu, yhteisöllisyys ja vapaa-aika kulutuksen
kasvattamisen sijaan.

Energiatehokkuus ja puhtaammat teknologiat eivät mitenkään riitä ekologisen kestävyyden
saavuttamiseen. Myös nk. vihreä tuotanto kuormittaa ympäristöä. Ne voivat auttaa
merkittävästi, mutta mikäli kokonaistuotanto kasvaa, suuri osa hyödyistä valuu hukkaan.
Siksi aidon kestävyyden saavuttaminen edellyttää myös tuotannon ja kulutuksen
vähentämistä. Kestävä talousjärjestelmä ei voi perustua jatkuvan kasvun tavoitteluun.

Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa on loistavat edellytykset kohtuutaloudelle. Kun
perustarpeet on tyydytetty, ihmisten hyvinvointi ei ole materiaalisesta vauraudesta
riippuvaista. Talouskasvun ja aineellisen hyvän tavoittelun sijaan hallituksen tulisi
seuraavaksi keskittää toimet hyvinvoinnin moninaisiin tekijöihin, kuten sosiaalisiin
suhteisiin, merkitykselliseen työhön, ruumiilliseen ja henkiseen terveyteen sekä
omavaraisuudenkin vahvistamiseen sen sijaan, että yksipuolisesti tukeudutaan
vientivetoisuuteen ja maailmanmarkkinoihin.

Talousjärjestelmässämme on kuitenkin useita kasvuun pakottavia tekijöitä, jotka käytännössä
estävät tuotannon ja kulutuksen vähentämisen. Kasvusta on myös tehty viime
vuosikymmenien aikana politiikan kyseenalaistamaton itseisarvo ekologisen kestävyyden ja
ihmisten hyvinvoinnin sijaan – ja niiden kustannuksella. Siksi politiikassa tulee tunnistaa,
poistaa ja korvata tällaiset kasvuriippuvuudet sekä kasvukeskeiset ajattelun tavat ja
käytännöt.

Velan kasvattaminen eli ns. elvytys on ymmärrettävää talouskasvun perspektiivistä.
Kohtuutalouden edistäminen voisi vähentää tarpeita suuriin velkoihin, mutta suuret velat
voivat olla myös sen esteenä. Erityisen tarpeettomilta tuntuvat esim. suuren luokan
hävittäjähankinnat – olosuhteissa, joissa resurssisodankäynti ei edellytä niinkään aseellisia
maiden valloituksia kuin luonnonvarojen omistuksista käytävää kilpailua yhtiöiden välillä
kansainvälisinä investointeina osana talouskasvun ja kulutuskulttuurin häpeämätöntä
kilpailua.

Vetoamme Suomen hallitukseen, että se luopuu kasvutalousajattelusta ja asettaa etusijalle
ekologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin nykyisille ja tuleville elollisille.

Kohtuusliike

https://kohtuusliike.fi
https://twitter.com/kohtuusliike
https://instagram.com/kohtuusliike