Kohtuusliikkeen vaaliteesit 2019

Kirjoittanut 15.12.2018

Keskustelua Suomen tulevaisuudesta käydään tukevasti sivupoluilla. Puhutaan talouskasvusta, työllisyydestä ja kilpailukyvystä, mutta vaietaan radikaalista muutoksesta, jota ympäristöongelmien hillintä vaatii. Tarvitsemme uuden tavan ajatella: miten rakennamme sellaista hyvinvointia, joka ei nojaa ympäristön kantokyvyn systemaattiseen ylittämiseen ja tulevilta sukupolvilta lainaamiseen?

Kohtuusliike esittää kolme vaaliteesiä, joiden avulla eduskuntavaalien alla käytävä keskustelu voidaan kääntää poliittisilta sivupoluilta tulevaisuutemme aitoihin ydinkysymyksiin.

Päivitys: Kaipaatko konkretiaa? Katso uusi lista Politiikkaehdotuksista teesien toteuttamiseen käytännössä.

 

1 Kulutus ja tuotanto kohtuulliselle tasolle

Elämme yli luonnonvarojemme. Joka vuosi käytämme yli kolme kertaa niin paljon luonnonvaroja kuin kestävä taso sallii. Energiatehokkaampi tuotanto, resurssien kierrättäminen ja älykkäät teknologiat ovat osa ratkaisua, mutta vihreäkin tuotanto kuormittaa ympäristöä. Resurssitehokkuus ei riitä kestävyyden saavuttamiseen, jos kokonaistuotanto kasvaa. Emme voi myöskään ulkoistaa ylikulutustamme muiden maiden ongelmiksi suuripäästöistä tuontia lisäämällä. Siksi kestämättömällä tasolla olevaa tuotantoa ja kulutusta on vähennettävä.

Toimenpiteet ekologisen kestävyyden saavuttamiseksi eivät ole olleet riittävän voimakkaita. Tärkeysjärjestystä on muutettava. Ylituotannon ja -kuluttamisen kulttuurista irtautuminen on välttämätöntä, sillä pelkkä resurssitehokkuus ei riitä. Valtion tulee ohjata tuotantoa ja kulutusta kestävälle tasolle sääntelyn ja taloudellisten ohjauskeinojen, kuten verotuksen avulla.

 

2 Kaikille hyvinvointia kestävästi

Kaikilla tulee olla mahdollisuus merkitykselliseen, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen elämään ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kenenkään ei tule olla riippuvainen ympäristöä kuormittavasta palkkatyöstä toimeentulonsa turvaamiseksi, sillä työllä voi olla myös haitallisia vaikutuksia hyvinvointiin ja ympäristöön. Työn ja vapaa-ajan, yhteisöllisen toiminnan, hoivatyön ja muun elämän yhdistämisen on oltava nykyistä helpompaa.

Yhteiskunnan rakenteita on muutettava siten, että hyvinvointipalvelujen turvaaminen ei riipu talouskasvusta. Olemme jo vauraampia kuin koskaan. Hyvinvoivan yhteiskunnan rakentaminen vaatii ensisijaisesti tahtoa suunnata resursseja tasa-arvoisesti hyvän elämän tueksi. Valtion tulee tukea uudenlaisia työn ja toimeentulon muotoja ja hyvinvoinnin lähteitä ja varmistaa, ettei kestävä elämä ole harvojen etuoikeus.

 

3 Ekologinen jälleenrakennus, nyt

Tarvitsemme perinpohjaisen muutoksen tapoihin, joilla tuotamme tavaroita ja palveluita ja rakennamme hyvinvointia. Kasvua ja työllisyyttä ei tule vauhdittaa kasvattamalla samalla ekologista velkaa. Velkaantumisen taittaminen ja kilpailukyvyn turvaaminen eivät voi ajaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja ympäristökestävyyden ohi. Tarvitaan ekologinen rakennemuutos, siirtymä kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa.

Taloudellinen ja yhteiskunnallinen toiminta on muokattava ja jälleenrakennettava ympäristön kantokyvyn mukaiseksi, kasvattamatta eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Ympäristön elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin tavoitteet ja mittarit on asetettava etusijalle ohjaamaan yhteiskunnallista päätöksentekoa ja taloutta. Valtion on tuettava ekologiseen jälleenrakennukseen tarvittavia investointeja ja irrottauduttava ympäristölle haitallisesta kasvusta nopeasti. Mitä pidempään odotamme, sen kipeämpää ja kalliimpaa muutoksesta tulee.

 

Teesit on työstänyt Kohtuusliikkeen työryhmä ja ne julkaistiin Kohtuusliikkeen vaalikeskustelussa 15.12.2018. Pdf-versio ladattavissa tästä.

Oletko ehdokkaana kevään vaaleissa? Voit nyt sitoutua teeseihin vaalisivullamme.

Äänestäjä, katso vaalisivultamme lista teeseihin sitoutuneista ehdokkaista.

Osoita tukesi teeseille sosiaalisessa mediassa (#kohtuusliike), jaa lähipiirille ja kysy vaalipiirisi ehdokkailta, ovatko he valmiita muutokseen! Alta voit ladata kuvia esimerkiksi sosiaalisen median viestintään.

     

 

 

2 vastausta artikkeliin “Kohtuusliikkeen vaaliteesit 2019”

  1. Henri Aitakari sanoo:

    Allekirjoitan nämä vaaliteesit ehdottomasti. Ne kuuluvat myös puolueeni ohjelmiin ja keskeiseen ideologiaan.

  2. […] Tarkemmin teeseistä voi lukea täältä Kohtuusliikkeen sivuilta. […]