EU-vaalit 2024

Jatkuvan talouskasvun tavoittelu lämmittää ilmastoa ja tuhoaa ekosysteemit, joista olemme riippuvaisia. Se ei enää lisää hyvinvointiamme. Myös EU ja siihen kuuluvat maat tarvitsevat kohtuutta. Alla on kolme Kohtuusliikkeen EU-vaaliteesiä ja lista niihin sitoutuneista ehdokkaista. Heistä Maria Ohisalo tuli valituksi EU-parlamenttiin. Onnittelut Marialle ja kiitos kaikille muillekin teeseihin sitoutuneille ehdokkaille!

Teesimme:

  1. Kulutus ja tuotanto vähennetään kestävälle tasolle. Kulutuskeskeinen elämäntapamme on kestämätön. EU:n on luovuttava epärealistisesta vihreän talouskasvun ideasta ja teknoutopioista ja mainontaa on rajoitettava.
  2. Kaikilla on oikeus hyvään ja terveelliseen elämään. Ihmisten ja muun luonnon terveys ja hyvinvointi on asetettava päätösten keskiöön. Kaikkien ihmisten osallisuutta on tuettava ja heille on taattava mahdollisuudet tulla toimeen aiheuttamatta haittaa itselleen, muille eläville olennoille tai ympäristölle. BKT on korvattava jollakin muulla mittarilla, joka mittaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ottaa huomioon luonnon kantokyvyn. EU:n on toimittava rauhan ja globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta, jotta ihmiskunnan voimavarat ohjautuvat asevarustelun sijaan ekokriisin torjuntaan.
  3. Vahvistetaan demokratiaa ja paikallista päätöksentekoa. Päätöksentekoa ei voi jättää harvojen vallanpitäjien käsiin, joita suuryritysten ja etujärjestöjen lobbarit pystyvät ohjailemaan. Sekä tiede että paikallinen kokemusperäinen tieto on huomioitava päätöksiä tehtäessä. Kuntien ja kylien itsemääräämisoikeutta ja omavaraisuutta on tuettava.

Teeseihin sitoutuneet ehdokkaat

Peppi Seppälä, Vihreät

Niina Ratilainen, Vihreät

Tuire Kaimio, Vihreät

Rosa Meriläinen, Vihreät

Krista Mikkonen, Vihreät

JK Ihalainen, Vasemmistoliitto

Maria Ohisalo, Vihreät

Timo Huhtamäki, Vihreät

Matleena Käppi, Vasemmistoliitto

Julia Sangervo, Vihreät

Lotta Tuominen, Vasemmistoliitto

Joona Mielonen, Vasemmistoliitto

Susa Vikeväkorva, Vihreät

Mikko Aaltonen, Vasemmistoliitto

Maija Kuivalainen, Vasemmistoliitto

Gashaw Bibani, Vasemmistoliitto

Lauri Lindén, Vasemmistoliitto

Lähteitä ja lisätietoa:

Joutsenvirta M. Hirvilammi T. Ulvila M. & Wilén K. B. (toim.) (2016). Talous kasvun jälkeen. Gaudemus.
Heikkurinen P. & Ruuska T. (2021). Kestävän elämän manifesti. Vihreä Elämänsuojelun Liitto.
Houtbeckers, E., Ahvenharju, S., & Heikkurinen, P. (2020). Kohtuullinen tulevaisuus: Vauraus, väestö ja teknologia. Futura, 3(3).